Emblema

Zona e Farkes eshte dalluar per vreshtari dhe per prodhimin e qeramikes. Keto dy elemente jane te integruar ne emblemen e Komunes Farke.

Vecori te Komunes

Gjate gjithe kohes zona jone eshte shquar per kultivimin e ullirit. Gjithashtu zona jone ka qene nje pike strategjike per vendin. Deget kryesore te ekonomise ne kete komune jane vreshtaria, pemetaria dhe blegtoria.Me shume

WEBGIS

Sistem hartash interaktiv te Komunes Farke. Kliko ketu per te shkuar.

Ndihma Ekonomike
Printo ArtikullinKrijo PDF nga Artikulli

DOKUMENTACIONI QE DUHET TE KETE FAMILJA PERFITUESE E NDIHMES EKONOMIKE

  • Deklarata e pergjithshme "tip" per gjendjen social-ekonomike te familjes, e cila plotesohet nga kryefamiljari njehere ne vit.
  • Deklarata specifike "tip" qe plotesohet detyrimisht cdo muaj dhe firmoset nga te gjithe anetaret madhore te familjes.
  • Certifikata e gjendjes familjare ku shenohet data e regjistrimit ne regjistrin themeltar dhe vendbanimi i meparshem.
  • Dokumenti i pronesise mbi token.
  • Fleta e verifikimit te gjendjes reale social-ekonomike per familjet perfituese te ndihmes.
  • Pervec dokumentave te mesiperme administratori kerkon dhe dokumenta te tjera shtese ne varesi te kushteve te vecanta social-ekonomike dhe shendetsore te familjeve perfituese.

Ne fillim te vitit dhe per cdo muaj (sa here qe ka familje te reja qe pretendojne te trajtohen me ndihme ekonomike) dergohen listat me emrat e anetareve madhore te familjeve, ne institucionet per konfirmim.

Ndihma ekonomike dhe pagesa e personave me aftesi te kufizuar shperndahen nje here ne muaj me vendim te Keshillit te Komunes.

Te dhena mbi ndihmen ekonomike dhe paaftesine.

Ne Komunen Farke trajtohen gjithsej 83 familje me ndihme ekonomike te pjesshme.

Trajtohen me pagese paaftesie 70 persona
Trajtohen me pagese verberie 18 persona
Para-tetraplegjik 8 persona
Invalid Pune 81 persona

Ndihma ekonomike qe merr cdo familie:

Persona me aftesi te kufizuar leke/muaj
Paaftesi 9700
Verberi 9800
Tetraplegjik 8700
Kujdestar Para-tetraplegjik 9200
Paketa higjeno sanitare 16000
Invalide pune te pjesshem 2200
Invalide pune te plote 3300